Werkwijze

U kunt ons bellen voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. In dit gesprek komen uw wensen aan de orde en zullen wij u helpen met het maken van een programma van eisen. Aanbod komen ook: de opdrachtbevestiging aan ons, het budget, en dit stappenplan. Ieder project doorloopt de verschillende fasen in het ontwerp- en bouwproces waarbij elke fase een duidelijke afbakening kent. In het oriëntatie gesprek zal ook vastgesteld worden tot welke fase het project uitgewerkt zal worden (vergunningsvrij bouwen).

Stap 1: schetsplan

 • Bespreken van de bestaande situatie aan de hand van foto’s of een locatiebezoek.
 • Bespreken / opstellen van het programma van eisen (PvE).
 • Boordelen van het bouwbudget aan de hand van het PvE.
 • Bespreken van de mogelijke werkzaamheden van Tekenbureau Salland.
 • Schetsmatig brainstormen over mogelijke ontwerpoplossingen.

Opgeleverd wordt in een schetsplan:

 • Plattegronden schaal 1:100
 • Gevels schaal 1:100
 • Doorsnedes schaal 1:100
 • Situatie schaal 1:500
 • 3D impressies

Stap 2: voorlopig ontwerp

Als de richting van het schetsontwerp goed is wordt het verder uitgewerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden de plattegronden, gevels, doorsnedes, situatietekening meer gedetailleerd getekend. Hierin worden allerlei oplossingen verkend en wordt een goede functionele relatie tussen de gewenste ruimtes gezocht.

Stap 3: definitief ontwerp

De fase Definitief ontwerp is de fase waarin het ontwerp zich verplaatst naar de technische uitwerking ervan. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fase vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het uitwerken van het technisch ontwerp. Alle elementen op de tekening krijgen een definitieve plaats. Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie- en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens op de juiste manier worden ingediend bij de gemeente.

Stap 4: technisch ontwerp

Materiaalontmoetingen en -aansluitingen worden uitgewerkt, een funderingstekening met rioleringsverloop wordt gemaakt, alsmede een balkenplan voor platte en/of hellende daken en er wordt een principe-detaillering getekend van alle prominente visuele aansluitingen (zoals dakaansluitingen en kozijnaansluitingen) en constructieve ontmoetingen. Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur verplichte sterkteberekeningen uitvoeren en de constructieve opzet (zoals o.a. dikte en zwaarte van kolommen en balken, vloerdiktes, betonwapening) maken. Daarnaast worden op basis van deze gegevens berekeningen uitgevoerd voor de energiezuinigheid [EPC-berekening], de ventilatiebalans, doorspuibaarheid en daglichttoetreding.

 • Technische uitwerking
 • Technische uitwerking tekeningen
 • Bouwbesluit berekeningen
 • Principedetaillering
 • Verwerking materialisatie

Stap 5: bouwaanvraag

De bouwvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is er geen vergunning vereist. Vergunningsvrij kunnen bijvoorbeeld – binnen bepaalde grenzen- een (beperkte) aanbouw aan de achterzijde van een huis, een carport of dakkapel aan de achterzijde gemaakt worden. Voor het verkrijgen van de vergunning wordt de bouwaanvraag ingediend in het omgevingsloket met alle bijbehorende documenten. Alle tekeningen en berekeningen zijn definitief en klaar om getoetst te worden door de gemeente en de welstandscommissie.

Stap 6: bestek & werktekening

Wanneer de bouwvergunning verleend is mag er daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Er dienen bestek en werktekeningen vervaardigd te worden op basis waarvan de aannemer technische productietekeningen kan maken. Deze fase zal worden uitgewerkt door de aannemer zelf. In overleg wordt het tekenwerk overgenomen vanaf de bouwaanvraag fase en kan de aannemer beginnen met de bestek en werktekeningen te maken. De tekeningen zullen eenmalig gecontroleerd worden op zaken zoals detaillering zodat deze overeenkomt met het ontwerp.

Stap 7: evaluatie en nazorg

Bij de evaluatie wordt er gekeken of de kwaliteit behaald is. Bent u tevreden? Wanneer het project is opgeleverd wordt er ook een evaluatie gehouden van het ontwerpproces. Het doel hiervan is om leerpunten te trekken voor toekomstige trajecten en de dienstverlening van Tekenbureau Salland zo goed als mogelijk te maken en te houden!

Bel ons Mail ons
Let op! Wanneer wij u mailen kan het voorkomen dat de mail in de ongewenste mailbox terechtkomt.

Contact

Tekenbureau Salland
Stef Bloeme
T: 06 - 537 921 59
E: info@tekenbureausalland.nl

Adres
Raalterdijk 1a
7448 RA Haarle

Maandag t/m vrijdag:
08:00 uur – 17:00 uur