Nieuws

Riet, terug van nooit weggeweest

Een van de oudste dakbedekkingen die we kennen is riet. Het materiaal wordt al sinds mensenheugenis toegepast om beschutting te bieden. Vroeger waren rieten daken vooral te zien op boerderijen. Tegenwoordig wordt riet ook veel toegepast op moderne woningen. Naast de natuurlijke warme uitstraling heeft riet als groot voordeel dat het een sterke isolerende werking heeft voor zowel temperatuur als geluid, wat riet een energiezuinige keuze maakt.

De herkomst
In Nederland zijn er enkele plekken waar het riet groeit dat geschikt is om als dakbedekking toe te passen. Deze gebieden bevinden zich in Friesland, Noord-Holland, de grote rivieren, Stellendam, de Nieuwkoopse plassen en de kop van Overijssel (Weerribben-Wieden). Bij elkaar zijn de gebieden goed voor 7000 hectare riet, waarvan bijna 2 derde gemaaid wordt. Ruim de helft van het gemaaide komt dan ook uit het natuurpark Weerribben-Wieden. Riet moet elk jaar gemaaid worden, anders zou de oever “verlanden”. Het riet uit deze gebieden is geschikt voor dakbedekking omdat het met de voeten in zoet, arm water groeit. Nederland kan echter maar voor 25 % in zijn eigen rietvoorraad voorzien. Daardoor moet er ook veel geïmporteerd worden.

Levensduur
De levensduur van riet is afhankelijk van meerdere factoren. Natuurlijk is er ten eerste een verschil in kwaliteit. Dakdekkersriet is droog en heeft een wisselende stengeldiameter (van 5 tot 8 mm). Dit is kwalitatief goed riet, omdat het door de variatie in dikte beter ademt.

Daarnaast is ook de hellingshoek van een rieten dak belangrijk voor de levensduur. Zo kan riet bij een hellingshoek van dertig graden 10 tot 20 jaar meegaan en bij vijftig graden langer dan 35 jaar. De hellingshoek is belangrijk omdat riet niet waterdicht is. Water kan het rietpakket dus binnendringen. Echter, door een grote hellingshoek kan het water zo snel afgevoerd worden dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor het riet.

Verder speelt onderhoud natuurlijk een grote rol bij de levensduur. Een rieten dak zal in de loop van de tijd gaan verweren en er kunnen algen op komen. Als die niet worden bestreden, dan zal de slijmerige algenlaag uiteindelijk kunnen zorgen voor het rotten van het riet.

Brandveiligheid
Het komt zelden voor dat brand in een rieten dakbedekking wordt veroorzaakt door vuur van buitenaf (zoals vliegvuur). Meestal ligt de oorzaak van een vuurhaard binnenshuis. Statistisch onderzoek heeft uitgewezen dat rieten daken niet vaker branden dan andere daken. Onder normale weersomstandigheden wordt eventueel vliegvuur (bijvoorbeeld vonken uit de schoorsteen van een open haard) gewoon gedoofd. Op dit punt is riet te vergelijken met papier: een enkel vel papier brand vrij snel, maar bij een dik telefoonboek ligt dit heel anders. Een vonkenvanger
op de schoorsteen beperkt in elk geval voor een groot deel het risico van vliegvuur.

Andere preventieve maatregelen zijn:

  • De schoorsteen jaarlijks laten vegen.
  • Een brandwerende bekleding tegen de binnenkant van het dak aanbrengen.
  • Een blusinstallatie aanbrengen.
  • De nieuwe rieten dakbedekking laten impregneren met een vuurvertragende vloeistof

Kosten
Bij de Vakfederatie Rietdekkers houdt de prijs van rietdekwerk in de gaten maar geven hier geen algemene richtlijnen voor. De “gemiddeld gerekende prij” voor een vierkante meter nieuw rieten dak is op dit moment: (prijspijl 2019) ongeveer €93,75 per vierkante meter en euro 91,- per strekkende meter (nok)vorst. Wordt op uurtarief gewerkt dan is het gemiddelde berekende uurloon €52,50,-/uur (ex BTW). Voor een “gemiddeld” dak heeft een rietdekkersbedrijf met personeel ongeveer deze prijs nodig om een goed dak te kunnen maken. Deze prijs geld dan ook voor een relatief simpel dak met een dakkapel en één schoorsteen.