Nieuws

Kiest u voor het verbouwen van uw woning of juist nieuwbouw?

Nieuwbouw of verbouw; welke keuze gaat u maken?
Veel mensen weten wat ze willen: nieuwbouw of verbouw. Dit is niet in alle gevallen een makkelijke keuze. Vaak is deze keuze lastiger wanneer de woning die u koopt een fraaie uitstraling heeft en nog in redelijk tot goede staat is. Ook wanneer het bouwbudget een belangrijke rol speelt is deze afweging lastiger. Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste voor en nadelen van nieuwbouw en verbouw:

Voordelen van het nieuw bouwen van uw woning

 • Uw woning kunt u geheel op maat laten maken naar eigen situatie (alleenstaand, getrouwd/samenwonend, alleenstaand met kinderen, getrouwd/samenwonend met kinderen).
 • U bepaalt zelf de toe te passen materialen, maar ook de positie en ligging van het perceel.
 • U bepaalt hoe de woning eruit komt te zien.
 • Uw woning voldoet aan de huidige eisen van nieuwbouw volgens het bouwbesluit. Hierdoor heeft u waarschijnlijk meer comfort en lagere stookkosten.

Voordelen van het verbouwen van uw woning

 • De bestaande stijl van de woning kan bewaard worden.
 • Wanneer er aangebouwd wordt, kan de bouwtijd korter zijn.
 • Met bijvoorbeeld behulp van stofschotten en andere maatregelen kunt u blijven wonen in de woning.
 • De kubieke meter prijs is vaak lager dan bij nieuwbouw.

Nadelen van nieuwbouw (ten opzichte van verbouw)

 • Slopen van de bestaande bouwwerken kost geld, zonder dat hiervoor bouwvolume ontstaat.
 • Er moeten meer vergunningen worden aangevraagd (sloop, wellicht asbest).
 • In bepaalde gevallen is de huidige bebouwing niet passend binnen het bestemmingsplan en moet een nieuwe woning kleiner, lager of op een andere plek gebouwd worden.
 • De bouwtijd is veelal langer dan bij een verbouwing.

Nadelen van verbouwen (ten opzichte van nieuwbouw)

 • De investering voor een verbouw hoeft niet in lijn te liggen met de waarde die gecreëerd wordt (en is veelal wat lager dan gedacht), omdat de bestaande woning vaak minder goede staat is wat betreft isolatiewaarden, constructief en bouwfysisch.
 • Het is lastig om te bepalen hoe de huidige woning in elkaar steekt met de verschillende materialen. Is veel gevallen is de tekening verouderd of helemaal niet aanwezig. Bij een verbouw kunt u tegen vervelende zaken aanlopen, zoals houtrot, verzakte fundatie, asbest op plekken waar u het niet verwachtte.
 • Soms wordt er te veel rekening gehouden met de bestaande constructieve structuur van de woning. Hierdoor kunnen onlogische oplossingen ontstaan waar u later wellicht spijt van krijgt.

Kortom: Het hangt sterk af in welke situatie u zich bevindt met betrekking tot bouwbudget, staat bestaande woning, plan van eisen, en mogelijkheden op het (beoogde)perceel. Wat u helpt bij de keuze wanneer u twijfelt is beide mogelijkheden verder onderzoeken. Laat u daarom door de ontwerper adviseren, zodat u ook na jaren blij bent met uw keuze voor nieuwbouw of verbouw.