Het bouwproces

Vergunningsvrij bouwen

Alle vergunningvrij situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Ook al mag u vergunningsvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012. En het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Kleine bouwwerken
Brochures over vergunningsvrij voor kleine bouwwerken:
Dakkapellen Zonnecollectoren en zonnepanelen Erf- en perceelafscheidingen

Aanbouwen of bijgebouwen
Brochures over vergunningsvrij voor aanbouwen en bijgebouwen:
Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Heeft u hier vragen over? Neem vrijblijvend contact met Tekenbureau Salland op over uw vragen over vergunningsvrije aanbouwen en bijgebouwen.