Het bouwproces

Rood voor Rood regeling

Heeft u een leegstaand gebouw of schuur die niet meer gebruikt wordt? Dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de Rood voor Rood (RvR) regeling. De regeling gaat uit van de sloop van een minimum oppervlakte van 850m², waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

Wanneer er overbodig geworden bebouwing aanwezig is, kan dat in sommige gevallen worden gesloopt ten behoeve van een extra bouwkavel. Elke gemeente voert hier haar eigen beleid in. Om kwaliteit toe te voegen, en de sloop van landschap ontsierende schuren mogelijk te maken, moet er waarde gecreëerd worden. Dit gebeurt door een functieverandering (bestemmingsplanwijziging).

De agrarische functie komt normaliter te vervallen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van toevoeging van bijvoorbeeld:

  • Nieuwe woningen
  • Nieuwe landgoederen
  • Zorgboerderijen
  • Groepsaccommodaties

Vaak wordt er, na een oriënterend gesprek bij de gemeente, eerst een principeverzoek ingediend, waarna de bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. Want ook RvR is een bestemmingsplanprocedure: de bestemming wordt van ‘agrarisch’ gewijzigd naar ‘wonen’ of soms een andere passende bestemming.